decking gjerder boards

  • BEVARINGSPLAN FOR KLÆBU KIRKEGÅRD - Klæbu kommune Mandatet var å utarbeide et forslag til bevaringsplan for Klæbu gamle kirkegård basert på gjeldende kirkegårds- vedtekter, og .... representerer stilhistorie, har et lokalt særpreg i form eller materialbruk, gir uttrykk for en interessant .... innhegnet av et tregjerde, som gikk rundt kirkehaugen i vest og nord. Gjerdet stoppet på...

  • Hovelsrud gård – nyttig prakthage anno 1840 • Spirea.no 26. jul 2017 ... På Hovelsrud gård på Helgøya midt i Mjøsa ligger Hedmarkens mest formfullendte hageanlegg. Marianne Olssøn har restaurert hagen tilbake slik den så ut da tippoldefaren Nils Hoel bodde her i 1840-årene. På 1800-tallet var det ikke mange prakthager å se rundt omkring i Norge, men på Helgøya fikk...

  • Ram inn eigedommen - Porten.no 9. aug 2015 ... Tregjerde bør grunnast før dei blir sette opp, og sidan målast så fort som mogleg. Gjerdet må ha litt avstand til bakken for å hindra fuktskadar. – Hugs å metta endeveden med måling. Han er jo ikkje synleg, så det kan vera freistande å slurva – med vassoppsug og ròteskadar som følgje, peikar Reusch på.

  • Brosings samling - Marcus Gammelt hus paa Aastvedt. Husmannsplssen Toraplassen på Åstveit i Åsane. Tregjerde, Klestørk, Husmannsplass. Fotografi ubb-bros-00569 ... Ask. Ask hovedgård, Thomas Erichsens Minde. Bygget i Louis seize-stil i årene 1793-95. Valmtak, Lyststed, Mansardtak. Fotografi ubb-bros-00577. Ukjent...

  • Næs Jernverksmuseum - Lunden Den engelske landskapsstilen slo godt an i Norge, det lå til rette for den romantiske, naturaktige stilen i norsk natur- og kulturlandskap. ... park den gangen, både hagen og parken tilhørte gården og var ikke for allmennheten, selv om det visstnok ikke var gjerde rundt Lunden – men det er gjerde på et av Lund-maleriene!)

  • Grindåpner villaport — Systemsikring AS Høyder: Fra 1,2m opptil 2m - Kjøreåpning Fra 3m opptil 10m - Utførelse: Smijern, trefyll, platefyll, kobber osv. Betjening: Mobiltelefon ... svinge ut mot fortau.Tenk om du trenger gjerde i samme stil som porten, det lønner seg å bestille samtidig med porten. Tenk om du ønsker en gangport i samme stil ved siden av kjøreporten.