Pris G?r Fot Compsite Tre

  • Utvikling og gjenbruk av resirkulert tilslag fra gravemasser - SINTEF 7. mar 2017 ... Prinsipper og erfaringer fra SINTEF Teknisk Godkjenning av byggevarer vil være viktige for å bedømme mulighetene for sertifisering av resirkulert tilslag. RESGRAM medvirker til en sirkulær økonomi som en viktig del av Regjeringens satsning på klima- og miljøvennlig omstilling (det grønne skiftet). SINTEF...

  • Miljø - Norsk Stålforbund Blant de vanligste byggematerialene er stål det eneste materiale som i dag gjenvinnes 100 % og med minst like god kvalitet. Sett i et livsløpsperspektiv er stål et meget bestandig og miljøvennlig materiale. Det har lang levetid og er enkelt å vedlikeholde, demontere og resirkulere. Det er enkelt å prefabrikkere stål, med...

  • Huset er bygget utelukkende av søppel - Aftenposten 5. aug 2014 ... Waste House er et forsøk på å bevise ikke bare at man kan bygge noe ut av ting som ikke er beregnet som byggematerialer, men også at det faktisk går .... for skoleklasser, kommunale besøkende og andre høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å lære mer om grønne byggeteknikker og øko-arkitektur.

  • Hva skjer med avfallet du leverer? - Romerike avfallsforedling IKS ... 7. okt 2013 ... Alt avfall som håndteres av ROAF blir til noe nytt – matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, resirkulert plast kan brukes til blant annet ... De grønne posene med matavfall fraktes til HRA (Hadeland og Ringerike avfallsselskap) sitt biogassanlegg på Jevnaker, der det blir omdannet til...

  • Sørenga - Glasopor Sørengas uteområder er bygd på resirkulert glass ... Uteområdene er nemlig utformet ved hjelp av Glasopor skumglass som er produsert av resirkulert glassemballasje samlet inn fra husholdninger i hele Norge. ... Fremtiden er «grønn» og det er en bonus at Oslos nye bydel er bygd på et miljøvennlig byggemateriale.

  • Sirkulær økonomi er en viktig del av det grønne skiftet - Gjenbruk ... 9. feb 2017 ... Det er derfor viktig for Norge og Europa å styrke gjenbruk og resirkulering av materialer. Muligheter til deponi av industri-avfall begrenses mer og mer. Dette medfører et stort behov for å utvikle ny teknologi for avfallshåndtering. Sirkulær økonomi er et område som det rettes betydelig oppmerksomhet mot i...

  • Resirkulering - Norsk Hydro Noen myndigheter og miljøorganisasjoner ønsker seg “grønn merking” av produkter som inneholder mye resirkulert materiale. Ettersom tilgangen på aluminiumskrap er begrenset, kan slik merking føre til en diskriminering av aluminium i forhold til andre materialer. Med andre ord: For å øke innholdet av resirkulert materiale...

  • Grønn materialguide - Dibk plateprodukt. Klimagassutslipp avhenger av andel resirkulert materiale og energikilde i produksjonen. Plater basert på resirkulert materiale er vanlig i Nor- den. Plater basert på rågips har høyere utslipp. Råmaterialene er ikke-fornybare men rikelige. Gipsplater kan inneholde opp til 99% gjenvun- net råmateriale dersom det...

  • Lav vekt - Glasopor Produktet består av 20 % glass og 80 % luft. Med en løs bulkvekt på 180 kg/m³ er Glaospor det letteste granulære byggematerialet på markedet.

  • Fleksibel og grønn byggestandard - Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne vil støtte nyskaping for energieffektive bygg, ta i bruk nye energiløsninger som reduserer klimaavtrykk og bruk av miljøvennlige byggematerialer. Vi mener at det må legges til rette for å dra nytte av økologiske kretsløp og i den forbindelse drive fram grønn byggenæringsutvikling og verdiskaping.