Dørmatter for Komposittdekk

  • Plasten blir til noe nytt - Autoretur 29. mai 2017 ... Plasten mikses i Galloo's anlegg for gjenvunnet plast, så vi klarer derfor ikke å sette nøyaktig hvor mange prosent av produktene som kommer direkte fra ... Han forteller at gjenvinningsselskapet ARN i Nederland har investert kraftig ... PP,PS,ABS of HDPE kan alle benyttes i kompositt-materiale av tre/plast.

  • Moderne husbygging i beste sendetid - Plastforum 29. feb 2012 ... Mjøsplast AS produserer de nye P-Elementene i et pilotanlegg, men Per Knut Mølstad ønsker snarest å få opp et nytt og stort produksjonsanlegg i Moelv og jobber ... Dessuten ser vi nærmere på kjempepotensialet som polymerene og komposittløsninger kan ha for å bringe BA-sektoren et langt steg videre.

  • Hva er Plast- og komposittmateriale? | Komposittutdanning Plast- og komposittmateriale tas i bruk på stadig nye områder, maritim, olje/offshore, sport og fritid, bygg og anlegg og ikke minst bil- og luftfartsindustri. ... Kongsberg Gruppen har bygget en moderne komposittfabrikk og investert betydelig midler i avansert utstyr. Produksjon av komposittdeler til Joint Strike Fighter har...

  • Produksjonsutvidelser i polymer-Norge - Plastforum 21. nov 2016 ... Og på tampen av året kan vi melde om til dels store utvidelser og/eller nye linjer i selskaper som Vello Nordic, Partner Plast og Trelleborg Offshore. Innvielser finner sted ... Nå gjør vi investeringer i størrelsesorden 30 millioner kroner for å kunne tredoble produksjonskapasiteten, sier han. Per Arne forteller...

  • Kronikk: Dette skal Norge leve av | Anita Krohn Traaseth og Silvija ... 18. sep 2016 ... Eyde-klyngen (silisium), Raufoss (aluminium, plast, kompositt og multimaterialer), iKuben (polymermaterialer, plast mot havrommet) og flere bedrifter som .... Skap større og kraftigere incentiver som gir rom for å ta risiko på produkt, utviklingsside og investeringer i ny teknologi og tjenester fremfor passivt...

  • Plast, gummi og kompositter - SINTEF Vi arbeider aktivt i mange bruksområder, inkludert bilindustrien, luftfart, maritim sektor, bygg og anlegg, vindmøller, olje- og gassinstallasjoner, maling og funksjonelle belegg, kabler, emballasje, rør, tekstiler, medisinsk utstyr og elektronikk. Vår ekspertise omfatter: Syntese av polymerer og modifiserte polymersystemer...

  • Generelt om studiet - Nokut