lettvekts prefabrikkerte paneler

  • Klepp kommune - Avfall og gjenvinning Dessutan skaper den problem ved at den brytest ned i mindre bitar, kvervler rundt og fester seg til annan gjenvinnbar plast og maskinkomponentar. Mindre mengder skal kastast i restavfallet. Har du større mengder ... Det same har produsent eller forhandlar. · Kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall, inkluderer...

  • Kaller MDGs plast-forslag urealistisk - NRK Telemark - Lokale ... 20. aug 2017 ... Der produseres det 140.000 tonn plast hvert år. Dersom MDGs plastregning havner her, blir den på 1,4 milliarder kroner. Det betyr kroken på døra. Magnar Bakke, administrerende direktør for Ineos, er ikke uventet kritisk til forslaget. Mest, ifølge ham selv, fordi en slik avgift hos produsenten ikke vil løse noe...

  • Miljødirektoratet foreslår økt produsent-ansvar blant 7 tiltak mot ... 15. jun 2016 ... Miljødirektoratet foreslår økt produsent-ansvar blant 7 tiltak mot marin forsøpling. I Norge er plastavfall fra fiskerisektoren og forbrukere de viktigste kildene til marin forsøpling, ifølge Miljødirektoratet. 1. Økt produsentansvar for emballasje er blant sju tiltak Miljødirektoratet foreslår for å få bukt med...

  • Svanemerket forbyr mikroplast - Svanemerket.no 13. feb 2014 ... Vi tror dette blir til beste både for forbrukerne, produsentene og miljøet, sier Winsnes. Både knuste olivenstener, granulert sukker og salt kan brukes for å erstatte mikroplast i hudpleieprodukter. Dette er biologisk nedbrytbart materiale som ikke skader naturen. Svanemerket bidrar til mindre plastavfall også...

  • Returplast som råvare - Naturvernforbundet gikk 57 prosent av plastemballasjen til forbrenning med energiutnyttelse, resten ble forbrent uten energiutnyttelse eller deponert. 3.2. Hvem har ansvar for plastavfallet? Plastavfall fra flere sektorer er i dag omfattet av såkalt utvidet produsentansvar. Utvidet produsentansvar vil i denne sammenhengen si at produsenten ikke.

  • Mer plastavfall kan bli plast igjen - Miljødirektoratet 20. mar 2015 ... Veiledningene dekker både emballasjeplast fra husholdningene, plast fra gjenbruksstasjoner og plast fra elektrisk og elektronisk avfall. Konklusjonene er at produsenter må tenke gjenvinning allerede på designerstadiet, at forbrukere må sortere ut mer plast og at innsamlings- og sorteringssystemene må...

  • Mikroplast | Miljøstatus 28. jul 2017 ... Hvert år fylles verdenshavene med plastavfall som sakte brytes ned og blir til mikroplast. ... Noe av grunnen er at det tar en stund før plastavfallet som er kommet på avveier, blir til mikroplast. ... Produsentene tilsetter små plastbiter for å få frem en slipeeffekt i tannkrem og kremer man skrubber på huden.

  • – Søppel i havet kan ødelegge levebrødet vårt i fremtida - NRK ... 8. jun 2016 ... Flere millioner tonn plast havner i havet hvert år globalt. Mye reker ... Årlig havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. ... Direktoratet mener også at kommunene burde få gi bøter ved forsøpling, og at produsentene av fiskeutstyr og emballasje skal ta ansvar også når utstyret ender opp som avfall.

  • Hvor mye plast har vi laget og hvor har den blitt av? | forskning.no Forskerne har samlet sammen data fra store plastingrediens-produsenter gjennom årtiene, og mener at de kan tegne et realistisk bilde av verdens plastproduksjon. De har også prøvd å samle inn data om hvor mye plast som kastes eller resirkuleres i verdens land, men mye er ukjent. Plastproduksjonen har økt enormt siden...