Dekkbrett Resurfacing Til Salgs

  • Ballbinge - Multibane til fotball, håndball, basketball etc. - uniqa.no Med ballbinge utenfor skolen din får du masse elevaktivitet. Multibanen fungerer både som fotballbane, håndballbane, volleyballbane etc. Kontakt Uniqa her!

  • Nå kan naboen bygge 4 meter høyt bare 1 meter fra grensen din ... 24. mai 2015 ... Monsterbodene kommer! Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke kommunen eller spørre deg.

  • Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner – hvor langt kan ... 25. feb 2014 ... At en eiendomsutvikler pålegges å utbedre et veikryss, et fortau eller en lekeplass i forbindelse med en utbygging er vanlig. I de fleste ... Hvor skal grensene gå? ... Kommunen forlangte at et veikryss i nærheten, hvor det passerte omkring et par tusen biler hver dag, måtte utbedres før de fikk bygge boligene.

  • Reguleringsplan | Sande kommune 16. mai 2017 ... En reguleringsplan viser hvor vi skal bo, hvor vi skal ha friområder, næringsområder, lekeplasser, veier og hvordan andre behov skal løses innenfor kommunens grenser. Gjennom planlegging dannes grunnlag for levende lokalsamfunn og utvikling av kommunens arealer. Det er mange hensyn å ta.

  • Rettigheter og konflikter omkring fast eiendom - Advokatfirmaet Eide ... Det kan eksempelvis oppstå uenigheter om bruken av parkeringsarealer i boligsameier eller av andre fellesarealer som uteområder lekeplasser etc. Jordskifteretten kan blant annet sette grenser for bruksrett til veier, båtfester, fiskerett og jaktrett. Jordskifteretten har mulighet til å gi rettigheter. Eksempel: Man kan få fastsatt...

  • Lekeplass-politi - CasaKaos - En foreldreblogg for uperfekte foreldre Lekeplass-politi. 17.10.2012 - 15:44 31 kommentarer. Lukten av varm, sterk kaffe snirkler seg smilende opp av pappkruset og treffer meg midt i nesa. ... Etter å ha gitt ham fart helt på grensen til å snurre trill rundt, går jeg tilbake til benken min. Jeg åpner lokket til kaffen .... Hun viser henne hvordan hun kan bygge sandslott.

  • 3076 Reguleringsbestemmelser rev. 21.08.17 - Rana kommune Før det gis tillatelse til terrenginngrep eller bygge- og anleggstiltak, skal ... I søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for hvordan bebyggelsen får gode ... GRENSE MOT. LEKESTUBBEN. På tomter som grenser mot grønnstruktur og lekeplasser skal det etableres et fysisk skille langs grensen (beplantning, gjerde eller...

  • Varsel til naboer og gjenboere, pbl - Lier kommune 31. mai 2015 ... grense med eiendommen der du skal bygge. Det er nok med ... du skal bygges. Eksempler på slike åpne areal er; vei, lite vassdrag, parkeringsplass, lekeplass, friareal og lignende.) Hvem skal varsles? Eiere og festere av naboeiendommer og gjenboereiendommer. Det spiller ... Hvordan nabovarsler du?

  • Colosseum: Dødens lekeplass | Historienet.no 21. aug 2015 ... Colosseum: Dødens lekeplass. I år 80 ble historiens ... Beslutningen om å bygge det enorme amfiteateret ble tatt ti år tidligere av keiser Vespasian. Etter mange års uro ... Fangene ble brakt hjem til Roma fra alle trefningene og krigene som ble utkjempet langs Romerrikets grenser. Med tiden ble også...

  • Borettslag og velforeninger - BRL/Velforeninger ... Med økt kunnskap om regelverket for lekeplasser opplever vi at stadig flere borettslag og velforeninger henvender seg for å få utført årlig hovedettersyn på lekeplassen. Vi har derfor viet noe ... Ha i god byggesand - dvs at str på kornene er alt fra finstoff til 0,6/0,8 fraksjoner - bruk natursand - IKKE knuste masser! Dybde på...