Vedlegg av horisontale gjerdssteder til betong

 • Vedlegg 1.5 SPENNBETONG SPENNBETONG 1 … Vedlegg HVA ER FORSPENNING? SPENNARMERT BETONG/ Armert betong hvor all eller deler av armeringen av armeringen er forspent og dermed er gitt en strekktøyning i forhold til betongen. Kreftene som ... 8 ETTERSPENNING H Aktiv ende Etteroppspenning ...

 • PRODUKTER FOR REPARASJON OG … PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG 1 BETONGREHABILITERING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. ...

 • LQ FRQFUHWH - All institutions · PDF 檔案Kontrollert av Y I Antall sider w vedlegg: Sammendrag I Betong er et sterkt og robust byggemateriale. ... herdeprosessen (indre forhold) og ved utveksling av fukt til omgivelsene (ytre forhold). Dette skjer ofte under en …

 • Vedlegg b: Løsninger for utbedring av På steder der det ikke er mulig å frakte utstyr og betong til stedet via driftsveger ol, må utstyr og betong fraktes på jernbanelinjen. ... Det kan i tillegg være aktuelt å legge inn et armeringsnett noe høyere opp i fyllingen som også kan ta opp noe av de horisontale ...

 • mont06-6 vedlegg 15 og 16 A90 A120 - … For montering/justering av dørlukker henvises til dørlukkerens egen montasjeanvisning. Dørfunksjon testes og eventuelle justeringer på beslag foretas slik at dør sikres en kontrollert lukking Se tabellen under for godkjente beslag: Låser Sluttstykker Kantskåter ...

 • Underbygning/Vedlikehold/Drenering/Vedlegg/Løsninger … På steder der det ikke er mulig å frakte utstyr og betong til stedet via driftsveger ol, må utstyr og betong fraktes på jernbanelinjen. ... Det kan i tillegg være aktuelt å legge inn et armeringsnett noe høyere opp i fyllingen som også kan ta opp noe av de horisontale ...

 • Feste armeringsjern til herdet betong - … Egner seg kun til vertikale hull. Ved horisontale eller hull opp i tak el lign må feks hilti hit brukes ... i City Steinhus www.citysteinhus.no Leverandør av isolerte forskalingsblokker, fundamentløsninger, kjellere og murhus av betong. 0 Anbefal Siter Delta i gammel ...

 • mont12-2 vedlegg 18 dør A60 For montering/justering av dørlukker henvises til dørlukkerens egen montasjeanvisning. Dørfunksjon testes og eventuelle justeringer på beslag foretas slik at dør sikres en kontrollert lukking. - Se tabell under for godkjente beslag! Låser Sluttstykker Kantskåter ...

 • Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av V A … · PDF 檔案V5_Side 1 av 14 Vedlegg 5. Krav til innmåling og dokumentasjon av V A-ledningsnett 1. Innledning Dette dokumentet setter krav til innmåling og ...

 • Forskrift om maskiner - Vedlegg I: Krav til vern … 6. Dersom farer nevnt i vedlegg I, helt eller delvis er mer spesifikt omfattet av andre direktiver som er gjennomført i norsk rett, kommer ikke bestemmelsene om disse farene i maskinforskriftens vedlegg I til anvendelse, eller vedlegget opphører å …

 • Forskaling av støttemur - ByggeBolig en betongmur står jo ikke stødig av seg selv, bare fordi den er av betong når du tilbakefyller. ... De horisontale legger du på siden av disse igjen og på siden mot senter av muren. Armeringsbøylene i sålen er like høye og bred, men for å tegnet form og ...

 • VANNTETTING - WATERPROOFING · PDF 檔案VANNTETT BETONG –MER ENN BARE BETONG 18 April 16, 2018 BETOMUR BERGEN Bevegelse- og støpefuger Waterstop Utsparinger Svellebånd- og svellemasse Støpeskjøter Svellebånd og svellemasse Gjennomføringer Svellebånd Tetting av …

 • Analyse og design av en stor og komplisert … I denne oppgaven har en relativt stor og komplisert stedstøpt betongkonstruksjon blitt dimensjonert og designet ved hjelp av programmene FEM Design og Tekla Structures. Basert på tilgjengelig datagrunnlag ble planer og snitt først tegnet i Autocad (vedlegg…

 • Beregning av Peva samvirk - Yumpu - … 6/7/2018· Beregning av Peva samvirk Samvirke mellom stål og betong Hovedprosjekt 2012 De horisontale vindkreftene

 • ØVRE OG NEDRE SILKESTRÅ · PDF 檔案Balkongdekkene er av betong, som på kortsidene er festet inn i betong pilarer. Seks horisontale trebord er benyttet som rekkverk på balkongene, disse er festet til 4 vertikale stolper som går fra gulv til ovenforliggende tak/dekke. Disse stolpene er enten i rød, blå ...

 • risefr.no · PDF 檔案Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SIN TEF 030-0272 av 2011-01-31 Tetting av fuger. SINTEF 030-0272 INTUMEX AN Side 2 av 7 Produkt: Produsent ...

 • Vedlegg 6b - beskrivelse-dam og ventilhus · PDF 檔案Tilbudsunderlag D3b - Dam & inntak Vedlegg 6b - beskrivelse-dam og ventilhus Sofienlund Side 2 av 2 Post Beskrivelse Mengde Enhet Enhetspris Sum Strekkarmering Damplate strekkarmeres med horisontale kamjern Ø25 mm for hver 25 cm 5 cm inn i betong …

 • Conlit Alu-brannmatte, Alu-brannplate - RISE Fire … · PDF 檔案Vedlegg til produktdokumentasjon SINTEF 020-0237 av 2014-04-04. 1. Innehaver av godkjenningen Rockwool A/S Nydalen, 0401 Oslo, Norge www.rockwool.no 2. …

 • Dimensjonering av avstivende dekkeskiver - Simple search · PDF 檔案betong er en svært aktuell byggemetode. Det er samtidig svært vanlig å benytte de samme ... Programmet skal ikke inneholde kraftfordelingsberegning av de horisontale lastene til de vertikale skivene. Det forutsettes at dette gjøres for hånd, eller at ...

 • BLÅGRØNN FAKTOR · PDF 檔案Regnbed er viktige i forhold til fordrøyning av vann. Grønne tilleggskvaliteter Trær er viktige i denne kategorien. Det skilles mellom ... som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde ...